Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva školní rok 2010/2011

26. 6. 2012

Výroční zpráva 1. skupina školní družiny – školní rok 2010/11

Podzim – během měsíce září jsme si připomněli léto mini akcí věnovanou vývoji motýlů.

V říjnu jsme nezapomněli na Den zvířat. K tomuto svátku proběhla v našem oddělení přednáška o terarijních zvířatech i s ukázkou těchto živočichů. Přednášku vedl Radek Vurm.

Přípravou ovocných táců s ochutnávkou tvrdých sýrů a medových sušenek si děti připomněly Den zdravé výživy .

Den stromů 20.10 – děti vybraly 10 stromů v okolí školy a plnily zadané úkoly. Z nasbíraného materiálu se ve škol. roce 2011/12 pokusí vytvořit přehled těchto stromů.

Výprava do ZOO – Varan komodorský – v inf.centru jsme předali příspěvek na varana 2.000kč.

V pavilonu Indonéské džungle dětem pracovnice  ZOO odpovídala na otázky týkajících se chovu varanů v pražské zoo. Následovala prohlídka zahrady, děti se rozdělily do skupin a pod vedením starších dětí vyrazily po určité trase, na které doplňovaly správné odpovědi na otázky do vybraných karet. Dětem pohyb prospěl a navíc získaly nové informace a zážitky.

Začátkem prosince děti vyrobily pro místní Sokolovnu skvělé pekelníky – čerty a čertíky pro výzdobu na Mikulášskou zábavu.

Zima – prosincový předvánoční mini jarmark se konal přímo ve školní družině. Děti si přispěly na obnovení a doplnění herního a hracího koutku.

Proběhlo zdobení perníčků kornoutkovou technikou. Vánoční besídku děti  obohatily  vlastním vystoupením.  Slyšeli  jsme hru na flétnu, housličky, viděli jsme kouzelnické triky a zazpívali     vánoční koledy. Samozřejmě došlo i na hodování a volnou  zábavu.

V lednu jsme si připomněli jak je důležité přikrmování ptáků a lesních zvířátek.

12.února proběhl zápis do první třídy. Děti pro budoucí spolužáky vyrobily hezké dárky .

V březnu si děti vyzkoušely smaltovací techniku. Práškový smalt se za pomoci tepla měnil v lesklý povrch. S dětmi pracovala Petra Hauková.

Jaro  - koncem března děti navštívily obecní knihovnu. Přivítala nás knihovnice Jana Janauverová. Děti se seznámily se jmény autorů, kteří se věnují a věnovali psaním právě pro ně.

V dubnu byl čas na setí semínek do kelímků. V tomto škol.roce došlo na slunečnici, hrášek a dýni. Vypěstované sazeničky si děti odnesly domů. Ke Dni Země si skupinky vypracovaly desatera, co podle nich škodí přírodě a jak se lidé snaží Zemi pomáhat.

19.dubna ve škole proběhla výstava k 75.výročí otevření školy. Učebna družiny byla otevřena pro veřejnost. Zároveň proběhl prodej výrobků. Výtěžek využijeme opět na doplnění hracího koutku, který je každodenně v provozu. I tomto školním roce došlo na výrobu čarodějnic. Všechny byly opravdu super.

Během měsíce května a června děti osázely jeden záhonek na školní zahradě. I přes počáteční nesnáze se většina rostlinek měla čile k světu a vydržela i nájezd slimáků.

Na slunečnicích si o prázdninách pochutnali ptáčci z blízkého okolí. Tykvičky a dýni sklidíme během října 2011. Ve středu 15.června se děti konečně dozvěděly, kdo ve své skupině (1.,2.,4.tř.) nasbíral nejvíce bodů v celoroční soutěži. Bodové rozdíly byly nepatrné. Všechny děti se dočkaly své odměny.

Léto hurá prázdniny

 

 

Během školního roku děti plnily své povinnosti, učily se, že nic není zadarmo. Vyzkoušely si pracovat ve skupině i samostatně. Získávaly body za své snažení, vědomosti a úspěchy. Větší měrou byly zastoupeny rekreační a odpočinkové činnosti. Při nich si děti vyzkoušely sílu přátelství, potřebu pomoci slabším spolužákům i prosazovaní svých nápadů. Učily se zvyšovat své sociální cítění, soutěžit ohleduplně, ale zároveň nenechat se ovlivňovat leností, lhostejností a posměchem druhých.

Při hrách a seberealizačních činnostech si děti regenerovaly síly, dobíjely se a odpočívaly. Ke konci školního roku jsem zaznamenala pevnější přátelské vazby a u jednotlivců postupné vyzrávání odpovídající k věku dítěte. Skupina dětí působila svým chováním spíše pozitivně.