Jdi na obsah Jdi na menu
 


O nás

Odpolední družina
Po - Pá 11:30 - 17:00

Ranní družina
Po - Pá 6:30 - 7:30

Obědy
Odcházíme společně podle délky vyučování jednotlivých tříd.

Platba
200,- Kč na jedno dítě na měsíc. Můžete platit složenkou nebo příkazem (i více měsíců najednou).
Složenky děti dostávají od vychovatelky, číslo účtu školy u GE - Capital Bank: 16 30 34 109/0600.
Variabilní symbol 3113 + specifický symbol dítěte (mají děti zapsaný v sešitě).
Při platbě složenkou je nutné předložit doklad o zaplacení vychovatelce po každé platbě.

Přihláška

Na  přihlášce vyplňte odchod dítěte, zda bude odcházet samo či v doprovodu
 a telefonní čísla rodičů, na kterých jste k zastižení.
Pokud má dítě odejít v jinou dobu, než je uvedeno na přihlašovacím lístku,
je nutná písemná žádost rodičů nebo osobní převzetí dítěte.
Na omluvence musí být vždy datum a čas odchodu, jméno dítěte a podpis rodičů.
Omluvenky je třeba posílat na samostatných lístcích, které se během roku zakládají.

Odchody ze školní družiny
Žáci, kteří navštěvují školní družinu, mohou být uvolněni v tuto dobu:
- po skončení výuky
- po návratu z oběda po odepsání v třídní knize a to vždy na základě údajů uvedených
v zápisních lístcích, při osobním převzetí rodičem nebo jejich písemné žádosti.
Odchod z družiny se vždy oznamuje vychovatelce.

Zvonek ŠD je umístěn u hlavního vchodu, zvoňte na 1. skupinu.

Družinové sešity dětí jsou určeny k zápisu informací o družině pro rodiče,
v žádném případě neslouží k zapisování změny v odchodech či omluvenek.

Děti, které mají skříňku opatřenou zámkem, musí mít náhradní klíček také u vychovatelky.