Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní rok 2012/2013

26. 4. 2013

Plán činností na školní rok 2012/13 pro 1. skupinu

 

Školní družina při ZŠ ve Vraném n/ Vltavou

Ředitelka školy: Mgr. Dana Ullwerová

Vychovatelky: 1.sk. Marie Vurmová

 

 

Činnosti: odpočinkové, rekreační, zájmové, příprava na vyučování

·         Odpočinková činnost – probíhá v ranní ŠD  a po obědě ( klidové hry, četba a jiné poslechové činnosti)

·         Rekreační činnosti – vycházky, hřiště, zahrada, soutěže

·         Zájmová činnost – pohybové a tělovýchovně aktivity, výtvarné a rukodělné činnosti

·         Hudba, tanec

·         Literárně dramatické činnosti

·         Přírodovědné a vlastivědné činnosti

 

Cíle činností:

1. Podporování zdravé osobnosti dítěte, jeho vlastní seberealizace, vyvažování schopností pracovat v kolektivu i samostatně, cílevědomost (zlepšování výsledků), ale ne na úkor ostatních dětí.

2. Rozvoj mezilidských vztahů

·         Dítě a jeho rodina

·         Dítě a jeho vztah ke spolužákům (navazování přátelství, zvyšování sociálního cítění)

·         Místo kde žije

·         Komunikace s okolím

·         Mravní hodnoty (vztah ke stáří, práci, chování)

3. Vzdělávání, získávání vědomostí a dovedností, příjem informací, vlastní zkušenost, přímý kontakt formou výuky a hry

·         Svět kolem nás – Vrané nad Vltavou – místo kde žiji (obec)

                    Praha – hlavní město

                    Česká republika – stát, do kterého patří místo kde žiji

                    Evropa – světadíl, do kterého patří ČR

·         Zeměpisné a přírodovědné znalosti

·         Člověk a příroda

·         Životní prostředí

·         Ekologie (důležitost získávání informací o negativním působení člověka na přírodu jíž v dětském věku)

4. Upevňování poznatků z vyučování

5. Fyzické dovednosti – pohybové, vytrvalostí

6. Smyslové dovednosti

-       Zrak (oko – ruka)

-       Sluch (ucho – pohyb)

-       Hmat  (ruka – povrch)

-       Čich  (nos – vůně)

-       Chuť (jazyk – chuť)

7. Výtvarné, hudební a literární činnosti

8. Regenerace sil, relaxace